Tractament d'altres problemàtiques

Treballem també amb altres problemàtiques que molts cops estàn asociades a les adiccions:

  • Fobies, trstorns d´ansietat, TOC
  • Insomni, trastorns del son
  • Trastorns alimentaris
  • Ludopatía
  • mal ús de internet
  • Problemes sexuals…

Evaluem la severitat i la prevalença d´aquestes conductes associades per a poder aconsellar la intervenció més adequada al cas concret. Molts cops la drogodependència es el desencadenant. Altres vegades el abús de substàncies enmascara aquests altres problemes, que només es podràn abordar amb garanties un cop s´hagi sol·licionat el tema de la addicció.
El fet de treballar fonamentalment en psicoterapia individual afavoreix el diagnóstic i el tractament d´aquestes altres patologies