Tractament d'altres problemàtiques

A Mas Ferriol estem especialitzats en el tractament d'addiccions, però també atenem altres problemàtiques.

1. Altres problemàtiques associades a les addiccions:

En el nostre dia a dia com a professionals especialitzats en drogodependència, sovint ens trobem altres problemàtiques associades a les addiccions que també han de ser atendias. És el cas de:

Fòbies, trastorns d'ansietat, TOC
Insomni, trastorns del son
Trastorns alimentaris com anorèxia, bulímia, etc.
ludopatia
Mal ús d'internet
problemes sexuals
En aquests casos, avaluem la severitat i la prevalença d'aquestes conductes associades per poder aconsellar la intervenció més adequada en cada cas concret.

Moltes vegades, la drogodependència és el desencadenant. Altres vegades, en canvi, és l'abús de substàncies les que emmascaren aquests problemes, que només es poden abordar amb garanties un cop s'hagi solucionat el tema de l'addicció.

2. Altres problemàtiques no associades a les addiccions:

Les característiques del nostre centre, el nombre reduït de places, l'entorn rural i el tracte personalitzat, permet que es pugui atendre també casos que no estan relacionats amb el consum de drogues.

Situacions de crisi personals, que necessiten una atenció professional precisa i personalitzada, i sobretot sortir de l'entorn habitual.

El fet de treballar fonamentalment amb psicoteràpia individual afavoreix que la persona pugui fer el seu propi procés i que se senti integrada en el grup, tot i que no consumeixi drogues.

Se li ofereix un espai on descansar, desconnectar i treballar amb professionals la seva situació vital. Hi ha un seguiment continu, així que, si es considerés necessari, es començaria un tractament psicofarmacològic.

Si necessites més informació sobre els nostres tractaments per a trastorns alimentaris com l'anorèxia o la bulímia, sobre trastorns de personalitat, ludopatia, TOC, depressions o qualsevol altre trastorn de la conducta, no dubtis en contactar amb nosaltres i et donarem tots els detalls.