Patologia Dual

 

La Patologia Dual és la coexistència de patologies psiquiàtriques i consum de substàncies. Molts cops els consums dificulten el diagnòstic de les malalties psiquiàtriques de base. Molts trastorns de personalitat tenen en el consum de drogues una de les seves formes d’expressió, que emmascara el quadre clínic i n’empitjora l’evolució. Alguns pacients amb problemes de depressió, ansietat o psicosi prenen drogues en un intent d’automedicació. És important fer una correcta desintoxicació per poder fer el diagnòstic d'aquestes patologies.

Les característiques del centre, especialment el número reduït de places, ens permet fer una observació molt més acurada i multidisciplinar dels casos que tractem per fer un diagnòstic ajustat. Un cop fet el diagnòstic es valora amb el pacient i la família la possibilitat de tractar aquest cas en el nostre centre o la derivació a una unitat especialitzada en el seu tipus de trastorn.