Com ajudar a algú amb problemes de consum de drogues?

Segons la teoria dels estadis de canvi (Prochaska i Diclemente 1983), hi ha una fase inicial, la Pre-contemplativa on la persona amb problemes amb el consum de drogues, no ho identifica. En aquesta fase es poden esperar pocs canvis però sí és un bon moment per anar orientant al nostre familiar o amic cap a prendre consciència del problema amb motivació i empatia.

Una segona fase, la Contemplativa, on l’ambivalència és la característica principal. La persona comença a identificar la problemàtica, es planteja el canvi o canvis a fer tot i seguir mantenint la conducta problemàtica. En aquesta fase és un bon moment per oferir-li ajuda cap al canvi, recursos factibles i reals. Fins i tot es pot fer un primer contacte amb aquesta ajuda encara que segurament no sigui el moment per iniciar el procés de canvi (més tard, en la següent fase per exemple, podrà utilitzar-ho). Per altra banda, si aquesta fase es perllonga durant temps, una estratègia difícil a nivell familiar o d’amistats però útil a llarg termini per la persona amb problemes de consum, és la posada en marxa de límits en els diferents àmbits vitals. “Si tot segueix igual i la persona no canvia, posar algun canvi (límit) des de l’exterior el podrà ajudar a prendre’n consciència”

Un tercera fase, la Preparació, el mateix nom ho diu la persona s’està preparant per aconseguir el canvi definitiu, hi ha voluntat de portar-ho a terme i ha començat a provar estratègies per afrontar-ho. En aquest moment és molt important reforçar positivament el nostre amic o familiar i continuar recordant les estratègies i recursos per donar lloc a la determinació en el canvi.

Una quarta fase, és l’Acció, en aquesta fase es produeix el canvi ja sigui només per mitjà de la persona amb la problemàtica o que aquesta estigui rebent l’ajuda necessària. Aquesta fase és essencial i durarà el temps necessari per l’assoliment d’un canvi significatiu.

La cinquena fase, la de Manteniment, aconseguir mantenir el canvi el màxim de temps possible per arribar a l’èxit, un estil de vida saludable i haver afrontat i superat la problemàtica inicial. Perquè això passi serà essencial el control dels factors i situacions de risc.

Per últim, existeix, la fase de Recaiguda, tornar a la problemàtica inicial sense èxit en el procés de canvi. Mai es torna a la situació del principi sinó a una situació nova en base a l’experiència ja realitzada en el procés.

Si els nostres amics o familiars han arribat a alguna d’aquestes fases, anem per bon camí, el camí cap al canvi.

Truca'ns i t'ajudarem!

(+34) 872 213 970

Contacta'ns sense compromís i explica'ns els teu cas.

Trucar ara