Metodologia de Mas Ferriol

 

El nostre programa de tractament està dissenyat per reconduir situacions agudes de crisi personal derivades de motius diversos, com separacions de parella, estrès, depressions, dependència de substàncies... mitjançant la psicoteràpia individual i de grup, combinada amb activitats de temps lliure, esportives i de contacte amb la natura.

El nostre pacient és una persona que reconeix la seva problemàtica i que, per tant, ingressa voluntàriament al centre.
 
 
 

TRACTAMENT RESIDENCIAL

Quan és indicat fer un tractament residencial? 

En el moment en què s’opta per fer un tractament residencial és perquè la persona està posant en risc coses que per ell són importants. Els casos en què es planteja un tractament residencial són:

A) Aquells casos en què el pacient ha arribat a una situació de deteriorament físic i psicològic greu. Els símptomes més freqüents que indiquen aquest estat són:

- La vida personal del pacient es veu afectada en diverses àrees:

- Laboral

- Relacions familiars

- Parella

- Relacions socials

- Econòmic

- Estat d’ànim alterat (agressivitat, eufòria, abatiment, etc.)

- Insatisfacció amb la vida

- Sensació de no poder parar el consum de substàncies

Sovint, quan el pacient arriba a Mas Ferriol és perquè ell mateix sent que la seva salut perilla.

B) Aquells casos en què el pacient està seguint un tractament ambulatori amb el seu psicòleg i/o psiquiatre de referència, i els resultats, després d’un temps de tractament, no consoliden l’abstinència. 

En aquests casos és necessari fer un ingrés per parar la situació de consum i posar distància física amb el seu entorn habitual. Un cop finalitzat el tractament residencial, la persona continua amb el seu terapeuta de referència per fer el seguiment ambulatori.

Qui fa la demanda d’ingrés?

La demanda la pot fer o bé el propi pacient, la família, o per consell del terapeuta de referència. Independentment de qui faci la demanda, és important que el pacient estigui d’acord amb la decisió a prendre i estigui disposat a canviar la situació de consum.

Com ho fem?

Teràpia individual, mèdica o psicològica, de freqüència diària.

És important que la persona ingressi voluntàriament al centre ja que això pressuposa un mínim de consciència de problema, fet que agilitza les intervencions i la participació activa en el programa. 

Es tracta d’una persona major d’edat, habitualment amb una trajectòria social normalitzada fins al moment de patir la situació crítica i que ha intentat emprendre tractaments ambulatoris amb resultats insatisfactoris, la qual cosa fa recomanable un ingrés. 

Durant l’estada, el pacient compta amb un seguiment mèdic i psicològic individualitzat mitjançant teràpies individuals diàries amb professionals amb més de vint anys d’experiència en el camp de les addiccions. L’alta freqüència d’intervencions professionals permet un treball més intensiu que fa possible escurçar el temps d’ingrés fins a  6-8 setmanes.

És treballa cas a cas, entenent que les persones som diferents i que cadascú necessita intervencions diferents. En la teràpia es tracta tant l’addicció en sí mateixa, com què hi ha darrera l’addicció. Mitjançant diferents tipus d’intervencions i estratègies intentem, juntament amb el pacient, descobrir què és allò que està interferint a la seva vida i com afrontar-ho correctament. Alguns dels objectius són: canviar els hàbits nocius, recuperar les relacions familiars i socials, aprendre a identificar i gestionar correctament les emocions, introduir estratègies d’afrontament i canvi, etc.

Tallers i activitats esportives en un entorn natural privilegiat.

A més a més de la teràpia, reservem diàriament un temps per activitats personals de formació i oci (lectura, música, esports, etc.) segons un pla proposat pel mateix pacient. També es porten a terme activitats col·lectives optatives: jardineria, manteniment de l’hort ecològic, taller de cuina, etc. i un taller que combina fotografia i teràpia. L’objectiu que intentem consolidar amb aquesta dinàmica és que la persona aprengui a planificar i gestionar correctament el seu temps.

Teràpia familiar i de parella. 

La manera d’intervenir pretén ser respectuosa amb el pacient i proporcionar un espai de reflexió que el protegeixi de la seva compulsió, a ell i al seu entorn. Això permet no espatllar més la situació i possibilita, en molts casos, preservar relacions personals, professionals i familiars que, d’una altra manera, es perdrien irremissiblement.

Es recomanable, sempre i quan el pacient hi estigui d’acord, fer participar a la família i/o parella dins del procés del tractament.

TRACTAMENT AMBULATORI

Quan és indicat fer un tractament ambulatori? 

Hi ha dos situacions en les quals el tractament ambulatori és l’indicat:

A) Aquells casos en què la demanda no està relacionada amb addiccions o l’ingrés no es considera pertinent:

- Tractament psicològic no relacionat amb addiccions (ansietat, depressió, dol, separacions conflictives, etc.).

- Orientar i/o reforçar psicològicament els familiars i/o parella d’un pacient.

- Pacients  amb problemes amb les drogues que mai han fet un tractament i que es considera que poden obtenir resultats satisfactoris d’un tractament ambulatori.

- Pacients joves en què es considera que el tractament residencial pot tenir més repercussions que beneficis pel fet d’estar aïllats del seu entorn familiar i social.

B) Seguiment ambulatori un cop finalitzat el tractament residencial. Aquest seguiment és molt important per tal de poder anar reforçant i matisant aquelles dificultats que li vagin sorgint al pacient en el dia a dia, així com per mantenir l’abstinència. 

Qui fa el seguiment ambulatori?

- L’equip de Mas Ferriol, sempre que sigui possible.

- El psicòleg i/o psiquiatre de referència. En els casos en què el pacient arriba a Mas Ferriol derivat d’algun altre professional, és aquest el qui farà el seguiment. 

- Un altre professional. En aquells casos en què el pacient viu lluny de Mas Ferriol i la distància física dificulta fer el seguiment amb l’equip del centre, el pacient és derivat a un professional especialitzat en addiccions pròxim a la seva localitat.