Patologia dual

Patologia dual

Entendre la patologia dual

La patologia dual és la coexistència de patologies psiquiàtriques i el consum de substàncies. Sovint, els consums dificulten el diagnòstic de les malalties psiquiàtriques de base.

Molts trastorns de personalitat, per exemple, tenen en el consum de drogues una de les seves formes d'expressió, fet que acaba emmascarant el quadre clínic de la patologia de base i empitjora la seva evolució.

Alguns pacients amb problemes de depressió, ansietat o psicosi prenen drogues en un intent d'automedicació. No obstant això, el consum de drogues empitjora la simptomatologia clínica, desestabilitzant així a la persona.

És important fer una correcta desintoxicació per poder fer el diagnòstic i tractament d'aquestes patologies duals.

Com ajudem a persones amb trastorns psiquiàtrics i addicció a les drogues

A Mas Ferriol, els nostres tractaments per l'addicció a persones que pateixen una patologia dual consten de 3 fases:

Fase 1. DESINTOXICACIÓ

A Mas Ferriol tenim anys d’experiència fent desintoxicacions físiques, sempre sota supervisió mèdica. Els nostres tractaments d’addicció a les drogues són professionals i personalitzats, tenint en compte les necessitats de cada persona en cada moment.

Les desintoxicacions físiques a Mas Ferriol es fan amb fàrmacs? Només quan és necessari. Hi ha casos en que no fa falta prendre medicació i en d’altres sí. És l’equip professional qui valora el cas, segons el patiment i els símptomes de malestar de l’addicte.

Fase 2. DESHABITUACIÓ

Un cop feta la desintoxicació física, s’observa si la simptomatologia clínica persisteix o no, i d’aquesta manera es determina si:

-La simptomatologia clínica era degut al consum de drogues (no hi ha consum de drogues, no hi ha símptomes)

-La simptomatologia clínica era degut a un trastorn mental de base encara no diagnosticat (no hi ha consum de drogues, sí hi ha símptomes). Aquest podria ser el cas de: trastorns de personalitat, sobretot el trastorn límit de personalitat, trastorns bipolar, trastorns psicòtics, trastorns de depressió, etcètera.

El tractament residencial a Mas Ferriol, on el volum de pacients és reduït i es dóna una atenció acurada i personalitzada, afavoreix el diagnòstic de la patologia dual ja que els professionals tenen la oportunitat de veure interactuar als pacients en diferents facetes del dia a dia.

Un cop fet el diagnòstic i la desintoxicació física, es decideix si s’ha de derivar al pacient a una unitat especialitzada o si pot seguir el tractament a Mas Ferriol.

Fase 3. MANTENIMENT

La fase de manteniment en patologia dual és més llarga que en la resta de casos, ja que el risc de recaiguda és més alt. Pel manteniment de l’abstinència de drogues, serà important aconseguir l’estabilitat del trastorn psiquiàtric.

El manteniment es fa amb visites ambulatòries periòdiques on es fa teràpia psicològica, i si és necessari, analítica d’orina per detectar el consum de drogues.

Les visites de seguiment es realitzen o bé a Mas Ferriol clínica o bé a la consulta privada de Barcelona, segons la proximitat del lloc de residència de la persona. 

Entendre la patologia dual

La patologia dual és la coexistència de patologies psiquiàtriques i el consum de substàncies. Sovint, els consums dificulten el diagnòstic de les malalties psiquiàtriques de base.

Molts trastorns de personalitat, per exemple, tenen en el consum de drogues una de les seves formes d'expressió, fet que acaba emmascarant el quadre clínic de la patologia de base i empitjora la seva evolució.

Alguns pacients amb problemes de depressió, ansietat o psicosi prenen drogues en un intent d'automedicació. No obstant això, el consum de drogues empitjora la simptomatologia clínica, desestabilitzant així a la persona.

És important fer una correcta desintoxicació per poder fer el diagnòstic i tractament d'aquestes patologies duals.

Com ajudem a persones amb trastorns psiquiàtrics i addicció a les drogues

A Mas Ferriol, els nostres tractaments per l'addicció a persones que pateixen una patologia dual consten de 3 fases:

Fase 1. DESINTOXICACIÓ

A Mas Ferriol tenim anys d’experiència fent desintoxicacions físiques, sempre sota supervisió mèdica. Els nostres tractaments d’addicció a les drogues són professionals i personalitzats, tenint en compte les necessitats de cada persona en cada moment.

Les desintoxicacions físiques a Mas Ferriol es fan amb fàrmacs? Només quan és necessari. Hi ha casos en que no fa falta prendre medicació i en d’altres sí. És l’equip professional qui valora el cas, segons el patiment i els símptomes de malestar de l’addicte.

Fase 2. DESHABITUACIÓ

Un cop feta la desintoxicació física, s’observa si la simptomatologia clínica persisteix o no, i d’aquesta manera es determina si:

-La simptomatologia clínica era degut al consum de drogues (no hi ha consum de drogues, no hi ha símptomes)

-La simptomatologia clínica era degut a un trastorn mental de base encara no diagnosticat (no hi ha consum de drogues, sí hi ha símptomes). Aquest podria ser el cas de: trastorns de personalitat, sobretot el trastorn límit de personalitat, trastorns bipolar, trastorns psicòtics, trastorns de depressió, etcètera.

El tractament residencial a Mas Ferriol, on el volum de pacients és reduït i es dóna una atenció acurada i personalitzada, afavoreix el diagnòstic de la patologia dual ja que els professionals tenen la oportunitat de veure interactuar als pacients en diferents facetes del dia a dia.

Un cop fet el diagnòstic i la desintoxicació física, es decideix si s’ha de derivar al pacient a una unitat especialitzada o si pot seguir el tractament a Mas Ferriol.

Fase 3. MANTENIMENT

La fase de manteniment en patologia dual és més llarga que en la resta de casos, ja que el risc de recaiguda és més alt. Pel manteniment de l’abstinència de drogues, serà important aconseguir l’estabilitat del trastorn psiquiàtric.

El manteniment es fa amb visites ambulatòries periòdiques on es fa teràpia psicològica, i si és necessari, analítica d’orina per detectar el consum de drogues.

Les visites de seguiment es realitzen o bé a Mas Ferriol clínica o bé a la consulta privada de Barcelona, segons la proximitat del lloc de residència de la persona.