Alguns pacients dels últims anys mostren quadres de dependència a substàncies com la ketamina, el MDMA, la codeïna, la metadona... És important assenyalar l’augment important de demandes de tractament de persones addictes als derivats del cànnabis, que fumen grans quantitats cada dia i presenten quadres de pèrdua de memòria, desmotivació, fracàs acadèmic o laboral...

També ha augmentat clarament el nombre de persones addictes a medicaments ansiolítics, sovint barrejats amb alcohol, que els provoquen un gran deteriorament físic i psicològic.