Patología Dual

Tractament de Patologia Dual

Què és la patologia dual?

La patologia dual és una condició en la qual una persona presenta dos trastorns mentals o de salut mental, un dels quals és una addicció. Els trastorns mentals més comuns que s'associen amb la patologia dual són la depressió, l'ansietat, el trastorn bipolar i el trastorn d'estrès posttraumàtic.

Què és un diagnòstic dual?

Un diagnòstic dual és un diagnòstic que identifica dos trastorns mentals o de salut mental en la mateixa persona. El diagnòstic dual és important perquè pot ajudar-nos als professionals de la salut mental a desenvolupar un pla de tractament més eficaç.

Què és el tractament dual?

El tractament dual és un enfocament de tractament que aborda els dos trastorns mentals o de salut mental presents en una persona. El tractament dual es realitza a través de teràpia individual, grupal i familiar, combinat amb el suport farmacològic si és necessari. 

 Tipus de patologies duals

Els tipus de patologies duals més comunes són els següents:

 • Addicció a substàncies i depressió. 
 • Addicció a substàncies i ansietat
 • Addicció a substàncies i Trastorn bipolar.
 • Addicció a substàncies i Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat.
 • Addicció a substàncies i Trastorn Límit de la Personalitat.
 • Addicció a substàncies i Trastorn d'estrès posttraumàtic.

 

Quins factors influeixen en el desenvolupament de la patologia dual?

La causa de la patologia dual no és clara, però es creu que és una combinació de factors genètics, ambientals i psicològics.

Factors genètics

Les persones amb antecedents familiars de trastorns mentals o d'addicció tenen un major risc de desenvolupar patologia dual.

Factors ambientals

Els factors ambientals que poden augmentar el risc de patologia dual inclouen:

 • Abús o negligència infantil
 • Violència domèstica
 • Trauma
 • Pobresa
 • Marginació social
 • Factors psicològics
 • Els factors psicològics que poden augmentar el risc de patologia dual inclouen:
 • Estils d'afrontament poc saludables
 • Dificultats per a regular les emocions
 • Baixa autoestima
 • Problemes de relació

Factors psicológics

Els factors psicològics que poden augmentar el risc de patologia dual inclouen:

 • Estils d'afrontament poc saludables
 • Dificultats per a regular les emocions
 • Baixa autoestima
 • Problemes de relació

 

Com s'inicia la patologia dual?

La patologia dual pot iniciar-se de diverses maneres. En alguns casos, l'addicció pot precedir al trastorn mental. En altres casos, el trastorn mental pot precedir a l'addicció. I en altres casos, l'addicció i el trastorn mental poden desenvolupar-se al mateix temps. A continuació detallem alguns exemples:

 • Una persona amb depressió pot començar a consumir alcohol o drogues per a automedicar-se.
 • Una persona amb ansietat pot començar a consumir cànnabis per a relaxar-se.
 • Una persona amb trastorn bipolar pot començar a consumir cocaïna per a sentir-se més activa.
 • Una persona amb trastorn d'estrès posttraumàtic pot començar a consumir opioides per a alleujar el dolor.
 • És important tenir en compte que no totes les persones amb patologia dual desenvolupen els trastorns al mateix temps. En alguns casos, els trastorns poden desenvolupar-se amb anys o fins i tot dècades de diferència.

 

Com es tracta la patologia dual?

En el nostre centre de desintoxicació Mas Ferriol, el tractament per a tractar la patologia dual es basa en un enfocament holístic que aborda els aspectes físics, emocionals i socials de la malaltia. El tractament consta de 3 fases:

Fase de desintoxicació:

La fase de desintoxicació és la primera fase del tractament de la patologia dual. El seu objectiu és eliminar la substància o substàncies a les quals la persona està addicta del seu organisme.

La desintoxicació sol durar entre 7 i 10 dies, però pot durar més temps en alguns casos. Durant la desintoxicació, la persona pot experimentar una sèrie de símptomes físics i emocionals, coneguts com a síndrome d'abstinència.

Els símptomes físics de la síndrome d'abstinència poden variar en funció de la substància a la qual la persona estigui addicta. En general, els símptomes poden incloure: 

 • Malestar físic, com a nàusees, vòmits, diarrea, mal de cap, dolor muscular i tremolors.
 • Canvis en l'estat d'ànim, com a irritabilitat, ansietat, depressió i canvis d'humor.
 • Problemes de somni, com a insomni o malsons.
 • Problemes de concentració.

Els símptomes emocionals de la síndrome d'abstinència poden ser fins i tot més difícils de gestionar que els físics. Les persones poden experimentar una sèrie d'emocions, com:

 • Ansietat.
 • Depressió.
 • Irritabilitat.
 • Temor.
 • Frustració.
 • Impulsivitat.

Durant aquesta fase sempre ressaltem l’importància de que el pacient ens informi de com l'afecta la medicació perquè el doctor pugui ajustar-la en tot moment. Cada persona és un món i no a tothom li senta igual cada medicació, per això és de vital importància fer un seguiment molt rigorós i diari de la medicació per a aconseguir una bona recuperació. 

A més de l'atenció mèdica diària, també es realitzen teràpies individuals diàries de 1h, teràpies grupals tots els dies, terapies familiars ( la freqüència varia segons cada cas). D´altra banda, també es comença a incorporar nous hàbits saludables relacionats amb el l´esport, l´alimentació, la regulació del son, la gestió del temps lliure, l´higiene personal etc. 

Fase de deshabituació

Una vegada feta la desintoxicació física, s'observa si la simptomatologia clínica persisteix o no, i d'aquesta manera es determina si:

 • La simptomatologia clínica era degut al consum de drogues, és a dir si desapareixen els símptomes després del consum. 
 • O bé, si la simptomatologia clínica era degut a un trastorn mental de base que encara no era diagnosticat, és a dir si la simptomatologia persistia malgrat no haver-hi un consum. 

 

A Mas Ferriol només atenem a 7 persones en règim d'ingrés amb l'objectiu de poder oferir un tractament molt qualitatiu, personalitzat i intensiu, la qual cosa afavoreix a l'hora de realitzar un diagnòstic molt més rigorós. 

Durant aquestes dues primeres fases d'ingrés realitzem un tractament integral amb el pacient en el que es duen a terme teràpies individuals i grupals diàries, teràpies familiars i de parella, dinàmiques de grup i sobretot el seguiment diari dels nous hàbits relacionats amb: el somni, l'alimentació, l'esport, la gestió del temps lliure i els projectes personals i professionals. 

El tractament en el nostre centre de desintoxicació de Girona (província) dura entre 6 i 8 setmanes. La intensitat de la intervenció, que es realitza de forma personalitzada i diària, ens permet escurçar la durada del tractament. No volem aïllar a la persona de la seva realitat durant mesos o anys, sinó proporcionar-li un espai on pugui treballar de manera intensiva el seu cas i, alhora, posar en pràctica i consolidar la seva nova realitat.

Fase de manteniment

Després de les 6-8 setmanes d'ingrés arriba una de les fases més importants en les quals es consolida amb el temps i la pràctica tot allò que s'ha anat adquirint durant la fase d'ingrés. Aquesta tercera fase es coneix com a fase de manteniment i es fa a través de sessions ambulatòries combinant teràpies psicològiques i mèdiques en cas de que sigui necessari regular medicació. 

L'objectiu d'aquesta etapa és anar treballant tots els reptes que pugui anar afrontant el pacient en la seva nova realitat a mesura que va consolidant la seva absiténcia i aprenent a conviure amb el seu trastorn.

El seguiment ambulatori comença sent setmanal i a mesura que la persona vagi evolucionant aquestes sessions es van espaiant en el temps passant a ser quinzenals, mensuals i finalment a demanda. La freqüència de les visites es decideix entre el professional sanitari i el pacient, en funció de les seves necessitats. És important tenir en compte que una persona pot passar d'un seguiment ocasional o mensual a un setmanal o quinzenal si el necessita. La clau és adaptar-nos a les necessitats de cada persona per a ajudar-la a mantenir l'abstinència i a crear un estil de vida en el qual prefereixi viure sense drogues.

Tots els pacients que realitzen un ingrés en Mas Ferriol poden realitzar el seguiment ambulatori en el propi centre de desintoxicació de Girona, a  la nostra consulta de Barcelona o bé amb un altre professional. En cas de fer el seguiment amb un altre professional ens ocupem de fer un bon traspàs per a garantir que el nou professional sanitari tingui tots els detalls del cas. 

Necessita ajuda per a diagnosticar una possible patologia dual? Podem ajudar-lo si ho necessita, som un centre de desintoxicació, fundat pel Dr. Xavier Fàbregas amb més de 37 anys d'experiència, i disposem d'un equip de professionals especialitzat en la matèria.

Truca'ns i t'ajudarem de manera personalitzada

El nostre equip de professionals t'orientarà sense cap compromís

Truca ara