Tractament per deixar la cocaïna

 

Durant molts anys es va considerar popularment que la cocaïna era menys perillosa que altres drogues i la seva imatge es relacionava amb l’èxit social. Tanmateix, és una de les substàncies més addictives i més generadores de psicopatologies: al·lucinacions, ideació paranoide, irritabilitat, depressions, problemes sexuals... És la droga il·legal que darrerament motiva més demandes de tractament. És habitual que molts addictes no reconeguin estar-hi enganxats fins uns anys més tard d’haver-ne iniciat el consum.

La cocaïna implica molts descontrols comportamentals (despeses desmesurades de diners,  conductes sexuals desordenades, agressivitat, problemes del son, etc.) que afecten pràcticament a totes les àrees de la vida de la persona. El principal problema de l'addicció a la cocaïna és que en un principi sembla ser una substància molt controlable ja que l'inici acostuma a ser en consums puntuals (un cop a la setmana, en una festa, etc.) i la persona sembla que es recupera ràpidament i que no hi ha seqüel·les d'aquest consum. Amb el consum repetit, molts usuaris perden el control i augmenten de manera ràpida la freqüència i les quantitats de la substància ingerida.