Després d’uns anys en què havia disminuït clarament la demanda de tractaments per addicció a l’heroïna, torna a ser ara motiu freqüent de consulta. La forma de consum més habitual en aquesta darrera època és esnifada o fumada. Aquest fet fa que moltes famílies, que creuen erròniament que la forma habitual de consum és per via endovenosa, no en detectin el consum. L’aparició de la síndrome d’abstinència física facilita la seva detecció en molts consumidors. A diferència de molts dels centres creats en els darrers anys que no tenen experiència en aquest tipus d’addicció i, per tant, no volen tractar aquests pacients, nosaltres tenim gran experiència de tractament d’aquests malalts. Una desintoxicació ben feta controla eficaçment la simptomatologia física de manera que redueix el patiment i l’angoixa, i permet superar la por de molts pacients a iniciar el tractament.