L'equip professional del Centre

Experiència. El nostre equip té més de 20 anys d’experiència en l’assistència professional en problemes d’addicció.

Proximitat. El nostre objectiu primordial és la intervenció terapèutica. Per això dediquem la major part del dia a mantenir un contacte directe amb els nostres pacients i introduir continguts terapèutics a la majoria de les activitats.

Professionalitat. L’equip terapèutic ha rebut formació tècnica específica per a la intervenció en les patologies que tractem.