En situacions d’abús de substàncies, drogues i/o alcohol, els familiars i les parelles es pregunten sovint com poden ajudar, ja que se senten molt perduts en la problemàtica. El primer pas important, un cop es detecta que hi ha una dependència a les drogues o a l’alcohol, és consultar a un professional de les drogodependències. Una persona neutra, sense cap lligam emocional i experta en el tema. És qui us escoltarà, assessorarà i guiarà en els passos a seguir per aconseguir que la persona dependent a les drogues i/o alcohol accepti fer una primera visita al comunitat terapèutica Mas Ferriol.

Freqüentment, la persona afectada nega la problemàtica, i això pot ser causa de grans discussions a casa quan és la família (o algú pròxim) qui intenta fer-li veure l’existència d’un ús inadequat de les drogues i/o alcohol. La primera fase del procés és el reconeixement de l’addicció, i sovint és necessària la intervenció d’un professional per a tal fita. Un expert en addiccions que li farà veure la situació real. Tanmateix, existeix un altre entrebanc, com fer arribar l’interessat a la consulta del professional. Un pas previ és rebre als familiars i/o parelles en una primera consulta, per tal de treballar com gestionar la situació de la millor manera possible i aconseguir que l’interessat faci una primera visita al centre terapèutic Mas Ferriol.